Belgium Powered by Trendolizer

Ibibaye noneho????| IGISASU mu BURIRI bwa BIJOUX????| biteye ubwoba ibintu Bijoux avuze| iby'icyo gisasu n

Trending story found on youtube.com


#Bijoux #Bamenya #Ubukwe #MenezeroAline #CityMaid #LionelSentore IGISASU mu BURIRI bwa BIJOUX| Ngibi iby'iki gisasu BIJOUX aka kanya avuze, atangaje amagambo akomeye mu gihe we n'umugabo we wari usanzwe akorera umuziki muri Belgium bari mu kwezi kwa buki. Iyumvire iby'iki gisasu????
[Source: youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments