Belgium Powered by Trendolizer

Antwerp Locos stopt wegens gestolen vlag in Frankfurt

Trending story found on www.gva.be
Antwerp Locos stopt wegens gestolen vlag in Frankfurt
Antwerp Locos is niet meer. De supportersgroep van de Great Old kondigt het afscheid zelf aan nadat hun vlag deze week in Frankfurt werd gestolen. Reden ge...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments