Belgium Powered by Trendolizer

Pascal Smet: 'De roetstad ligt eindelijk achter ons'

Trending story found on www.bruzz.be
Pascal Smet: 'De roetstad ligt eindelijk achter ons'
Gepokt en gemazeld in de politiek ja, maar een gelouterd man, dat is staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels-Vooruit) niet: “Een stad die niet groeit is een dode stad.”
[Source: www.bruzz.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments