Belgium Powered by Trendolizer

Vervoort is voorstander van verbod op niet-essentiële reizen

Trending story found on www.bruzz.be
Vervoort is voorstander van verbod op niet-essentiële reizen
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is voorstander van een verbod op niet-essentiële reizen. "Het is onze collectieve plicht om in België te blijven", aldus Vervoort.
[Source: www.bruzz.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments