Belgium Powered by Trendolizer

Onderzoeksrechter onderzoekt 'onopzettelijke doodslag' na overlijden Ibrahima B.

Trending story found on sceptr.net
Onderzoeksrechter onderzoekt 'onopzettelijke doodslag' na overlijden Ibrahima B.
het Brussels parket vorderde een onderzoeksrechter om het onderzoek te voeren wegens onopzettelijke doodslag na het overlijden van Ibrahima.B
[Source: sceptr.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments