Belgium Powered by Trendolizer

Poortjes van 2,4 miljoen op Zaventem gaan verdwijnen

Trending story found on www.hln.be
Poortjes van 2,4 miljoen op Zaventem gaan verdwijnen
De omstreden e-gates op Brussels Airport verdwijnen. "We gaan ze vervangen door een performanter systeem", zegt de federale politie in De Standaard...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments