Belgium Powered by Trendolizer

“Ge kunt fluiten naar uw trommelverbod!”: Genk-fans brengen sirene mee naar de Bosuil

Trending story found on www.gva.be
“Ge kunt fluiten naar uw trommelverbod!”: Genk-fans brengen sirene mee naar de Bosuil
Opvallend moment tijdens Antwerp-Genk: vroeg in de match verscheen in het bezoekersvak een spandoek met de duidelijke boodschap ‘Ge kunt fluiten naar uw tr...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments