Belgium Powered by Trendolizer

Brussels kanaalplan: duizenden inschrijvingen geschrapt in 2017

Trending story found on www.vrt.be
Brussels kanaalplan: duizenden inschrijvingen geschrapt in 2017
Vorig jaar controleerde de politie elke dag 260 woningen in de Brusselse kanaalzone. Op bijna 95.000 controles werden 8.000 mensen geschrapt uit het bevolkingsregister
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments