Belgium Powered by Trendolizer

Belgisch grondgebied wint 160 vierkante kilometer dankzij de kust

Trending story found on kw.knack.be
Belgisch grondgebied wint 160 vierkante kilometer dankzij de kust
België is groter dan wat in de schoolboeken staat genoteerd, met dank aan het Europees statistiekbureau Eurostat. Dat vraagt om ook het strand mee te nemen in de berekeningen. Resultaat: ons land wint 160 vierkante kilometer, of de oppervlakte van het Brussels gewest.
[Source: kw.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments