Belgium Powered by Trendolizer

VIDEO Meer dan 200 IT'ers maken de haven van de toekomst

Trending story found on atv.be
VIDEO Meer dan 200 IT'ers maken de haven van de toekomst
In Antwerp Expo gaan meer dan 200 IT'ers drie dagen lang op zoek naar oplossingen voor het Antwerpse mobiliteitsprobleem. Ze krijgen daarbij de hulp van coaches uit de IT, maar ook van mensen uit andere sectoren. Want alleen samen kunnen we een einde…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments