Belgium Powered by Trendolizer

Brussels burgemeester Close haalt op zijn beurt uit naar Francken: 'Hij moet zelf zijn werk doen'

Trending story found on www.knack.be
Brussels burgemeester Close haalt op zijn beurt uit naar Francken: 'Hij moet zelf zijn werk doen'
'Theo Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen.' Dat zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) in een reactie op de uithaal van N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken donderdagavond in Terzake, naar aanleiding van de situatie met migranten in het Brusselse Maximiliaanpark.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments