Belgium Powered by Trendolizer

Brussels burgemeester Close: "Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen"

Trending story found on www.msn.com
Brussels burgemeester Close: "Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen"
Volgens Close doet de federale regering niet haar deel.
[Source: www.msn.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments