Belgium Powered by Trendolizer

Ook stewardessen en stewards willen meer ‘waardering en respect’

Trending story found on www.standaard.be
Ook stewardessen en stewards willen meer ‘waardering en respect’
Een eventueel akkoord met de piloten betekent niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij Brussels Airlines. Ook de ‘cabin crew’, dat zijn de ste...
[Source: www.standaard.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments