Belgium Powered by Trendolizer

Jambon stelt nieuwe dienst voor die vliegtuigpassagiers screent

Trending story found on www.vrt.be
Jambon stelt nieuwe dienst voor die vliegtuigpassagiers screent
Een 30-tal mensen van onder meer de federale politie en de staatsveiligheid werken daarvoor nauw samen, vanuit een goed beveiligde ruimte van het crisiscentrum. Zij screenen nu al de gegevens van mensen die met Brussels Airlines vliegen, de andere luchtvaartmaatschappijen volgen stilaan.
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments