Belgium Powered by Trendolizer

Minder file en minder luchtvervuiling door slimme verkeerslichten in Brussel

Trending story found on www.hln.be
Minder file en minder luchtvervuiling door slimme verkeerslichten in Brussel
Het Brussels verkeerslichtenplan - waarbij de verkeerslichten op de belangrijkste assen op elkaar afgestemd worden in functie van het tijdstip en d...
[Source: www.hln.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments