Belgium Powered by Trendolizer

"Eerste prioriteit is het oppakken van de daders"

Trending story found on www.vrt.be
"Eerste prioriteit is het oppakken van de daders"
In Brussel hebben de Brusselse afgevaardigden van de politievakbonden samengezeten met Brussels burgemeester Philip Close, na de rellen van afgelopen weekend.
[Source: www.vrt.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments