Belgium Powered by Trendolizer

GeenStijl: Juncker wil falende euro invoeren in alle lidstaten

Trending story found on www.geenstijl.nl
GeenStijl: Juncker wil falende euro invoeren in alle lidstaten
"If it's broke, don't try to fix it. Instead, break all the others, too",  zo luidt een tegelwijsheid op een Brussels toilet. En dat is precies wat Juncker wil.
[Source: www.geenstijl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments