Belgium Powered by Trendolizer

Brussel zoekt architect om haar frietkoten herkenbaar gezicht te geven

Trending story found on ikgabouwen.knack.be
De Stad Brussel heeft een ontwerpwedstrijd gelanceerd om de acht verouderde frietkoten en kiosken te vervangen door een specifiek en herkenbaar Brussels frietkotenmodel.
[Source: ikgabouwen.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments