Belgium Powered by Trendolizer

N-VA pleit voor herinvoering Nederlandse les in Franstalige scholen Brussel

Trending story found on www.demorgen.be
De N-VA'ers in het Brussels parlement hebben een resolutie ingediend waarin staat dat de regering van de Franse gemeenschap ervoor moet zorgen dat er meer…
[Source: www.demorgen.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments